Stichting Assurantie Cursussen


Op 12 april 2000 is door de Rechtbank te Utrecht het faillissement van SAC uitgesproken. Tot curator is benoemd Mr. A. van den End. Een ieder, die meent iets tegoed te hebben van SAC kan dit schriftelijk melden ter attentie van de curator, postbus 674, 3700 AR, Zeist.

De lessen zijn met ingang van 17 april 2000 stop gezet. Dit geldt niet voor opdrachten, die SAC uitvoert ten behoeve van bedrijven. In overleg met de curator is besloten dat deze opdrachten gewoon uitgevoerd zullen worden. De heer van Geffen zal onder de naam van Geffen Educatie de in-company opdrachten uit de boedel van SAC overnemen en in eigen beheer voortzetten.

Het spijt ons dat alles zo gelopen is. Wij (het Bestuur van SAC, het personeel van SAC en ondergetekende) willen iedereen dank zeggen voor alles wat iedereen voor SAC heeft gedaan. Dit geldt met name voor de docenten.

Deze internetsite zal vanaf nu niet meer worden onderhouden. Het opvragen van cursusinformatie heeft dus geen zin meer. Het E-mail adres info@sac.nu zal voorlopig nog wel in gebruik blijven.

Namens de curator,

Jan T. de Jong
directeur SAC


Medio 2000 heeft Intop Zorgsector besloten om de taak op haar te nemen om (een aantal van) deze cursussen te continueren:

 

De incompany-opleidingen worden voorgezet door Geffen Educatie: